פשוט כותב

זה נגמר לטוב או לרע.

מחר.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה