פשוט כותב

געגוע לחייל במדים.

אני והצל של עצמי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה