פשוט כותב

אור

שומע את צחוקך.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה