פשוט כותב

אובדן

עוד יבוא.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה