פשוט כותב

יום עצוב.

דע לך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה