--------פירמידות אל תבנה לי --------מגדלים של הבטחות --------לצמרת איך אגיע? --------רעועים היסודות. --------אל תבנה לי פירמידות --------מגדלים של הכחשות, --------לו רק יכולת להבקיע --------שער אחד בבטחונות. צרור תקוות שלחת לי, שזור בהצהרות את אהבתך פרשת לי, עטוף בחלומות. אתה מושיט לי את הזרת, מושיט אותה בחום אך לא אווה אותה לקחת, אסרב בתום. -------מבטי נישא אל על -------אל ראש הפירמידה, -------אני רואה המגדלים -------אשר לבד בנית. -------פירמידות אל תבנה לי -------מגדלים של הבטחות, -------אל תבנה לי פירמידות -------מגדלים של הכחשות.