הורידו המסך האדום פיתחו שערי הברזל תנו לי דרכו לעבור בביטחה מבלי לחזור. הבטת בחיוך בעיני העצובות לא קראת אותי נכון בין השורות אתה נימול יהיר וגא כמו עמי אז למה לכלכת כך את שמי? אתה מכרת נשמתך אז לשטן וזה היה כל כך, כל כך מזמן אני ילדה תמימה עם ראש צלול המנסה ללמוד ולהבין את הפסול. הורידו המסך האדום פיתחו שערי הברזל תנו לי דרכו לעבור בבטחה מבלי לחזור. מדוע החלפת אז את זהותך מדוע לא הצלת את עמך אתה נימול יהיר וגא כמו עמי מדוע לכלכת כך את שמי? עוטפת עצמי בשתיקה מסתירה בתוכי המועקה רוצה לחנוק אותך בשתי ידיי אך חזק אתה ממני בודאי. ממשיכה לראותך בדמיוני רוצה למחוק אותך מזכרוני אך חזק העבר ולא נמחק רוצה לצעוק אך גרוני נחנק. אתה יהיר וגא כמו עמי אז למה לכלכת כך את שמי? נכתב על יהודי שהיה משתף פעולה עם נאצים