כל המכות שספגתי בדרך הותירו בי משקעים - - - - -בדם לא ויתרתי על זכויותיי - - - - - - - את הצפרדע נישקתי במיטתי - - - - - - - - - - - - בכינים לחמתי בגבורה - - - - - - - - - - - -וכך שרדתי מכה אחר מכה. כשתש כוחי במכה התשיעית קיבלתי בברכה " מכה" עשירית- ילדיי-