אתה...

שירית בי מילותיך
התהדרת בנוצות לא שלך,
הובלת אותי אחריך,

ועתה...
מטביע אותי בביצה