תיבת פנדורה ישנה, נעולה זה עשרות בשנים, עומדת מבוישת בפינה, כאבן שאין לה הופכין. תיבה ישנה, תיבה עתיקה, כל סוד וכל רז בתוכה מחביאה. לא מאווררת, לא מסודרת, לרגע נפתחת, ושוב ננעלת. נגעת במנעול ופתחת, בתאים אפורים בה נגעת, ברובד אבק שם נתקלת, למצוא את תוכה, לא וויתרת. אט אט נפתחה התיבה, בידך העלומה בטחה, שני פריטים מתוכה חשפת, ושוב נתכנסה בעצמה. תיבת פנדורה ישנה, נעולה זה עשרות בשנים, עמדה מבוישת בפינה, כאבן... שאין לה הופכין.