ישנם אנשים רעבים בעולם, ישנם אנשים שבעים הם. הרעב ישפיל מבטו יבקש מעוברים ושבים מעשרת. השבע יזקוף קומתו יבדוק בכיסיו, ייתן לשני מעשרת. עיני הרעב יבריקו מיד, שבע חזר אל הבית. עיני השבע יבריקו גם הם כי נתן לשני מעשרת. וישנם אנשים העומדים מהצד, מרימים גבה ותוהים הכיצד? כיצז זה ישנם פערים כה גדולים בין העם הרעב לשבע, ורב המרחק של המביט מהצד אינו יודע להושיט יד. עודו עומד ותוהה הכיצד?