מהלכת בינות מילותיך הלוטפות אוספת כל אות ועוד, את ראשי יעטור נזר מלכות משובל מילותיך המלטפות. אעמוד עטויה בפנינים זוהרות שנלקטו בקפידה אל הנזר אביט נכוחה אל כורם אמנות שלראשי קשר כתר