אם אראה את פניך חולפים ברחוב ואת לובן קצוות שערך, אל תחשוב ידידי שאינני רואה אל תחשוב שאינני אוהבת. אם תשאל לשלומי ואני לא אשיב אם תשאל עצתי זאת אתנה, אל תחשוב ידידי כי רחקתי ממך בגלל הקמטים על פניך. אך רחקתי ממך חבר נהדר רחקתי בגלל הבל פיך, גם אם אלף סליחות בי תפציר ידידי לעולם לעולם לא אסכימה.