דרך חתחתים
עשתה האבן
עד אשר הגיעה אלי
יפה, נקיה ומלוטשת
כהצהרה לאהבתך

ודרך י.ע.א*
המשכנו ללטש
עד אשר ראינו
גולת הכתר

וזוהרנו


* י.ע.א - שמות ילדיי