כשתלך אל תופתע אם אלך אחריך אל תאמר לי למחות הדימעה הן תדע ידידי שאליך עוד זועקת נפשי הקטופה. אהלך עמך בשדות אירוסים אביט היישר בעיניך אראה בן רוך, חיוך אוהב אבקר בשדותיך. כשתלך אלך אחריך נאסוף שובל זכרונות אל תחסום דרכי אליך כמו האירוס עודני צמאה.