יאיר

הזיות שווא מטופשות

שנייה לפני שנקטענו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה