יאיר

גול עצמי

שלום לתמימות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה