יש שתיקה של כבשים שכובשים נבואתם כי היא לא מלאה ומוחלטת כי הם לא ראויים כי מי הם בכלל כי הכל או לא כלום זאת שתיקה שפוקקת מעיינות של דיבור זך, מפכה ומשאירה לנו פוליטיקה ויש שתיקה של צדיק לאחר דיבור של שעה דממה דקה שמחייה שפה שבה דַבָּר הוא מנהיג ומֵשִׂיח הוא משיח