הלנה טלמור

בת 41 חושבת אחרת תירפיסטית עוסקת בכתיבה, עריכת סרטי וידיאו וחומרי מחול וכיאוגרפיה רכזת פרוייקטים

מילה

מסע -כה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה