הכרתי אשה עם עיניים של תינוק. רק היום, אני יודעת שהיו לה עיניים של תינוק כי יש לי תינוק ויש לו עיניים כאלה בורקות, מלאות נכונות וסקרנות. מסתכלות על ההווה בטוֹב, לא סוחבות איתן כלום מהעבר נכונוּת שמֵחה לפגוש כל מה שהעולם הזה מציע אופטימיות תינוקית כזאת אהבה טבעית אמון מלא בחיים ולחשוב שלאשה ההיא היו עשרה ילדים.