אתמול כשכבר לא יכולתי צרחתי את הצרחה הגדולה מכל. הייתי בטוחה כי השמים יקרעו מעלי ובסבך הרוחות אחזה בשחורו של הקץ. יותר מצריבת גרוני הניחר בערה בחזי תחושת הבגידה כשגיליתי כי אפילו קצה עשב דק לא זע לא הייתי לא היה לא נברא.