אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו!

ברך את מדינת ישראל, שתהיה ראויה לכינויה השחוק, הריקני, הערירי – ראשית צמיחת גאולתנו.

הגן עליה באברת חסדך מפני מקים סיירת 101 האכזרית ועזת הפנים, שכעת מַפנה את אותה שרירות לב ואת אותו עוקם מוסרי כלפי בני עמו.

הגן עליה מפני הגונים וישרי דרך בעיני עצמם היושבים בבתים אשר לא בנו, המנקים את מצפונם על חשבון בוני ומפריחי חבל ארץ שהזעיף פניו לכל זר שהתיימר להעלות בו יבול.

הגן עליה מפני רשעים ארורים, קלגסים במדים שחורים, ששולחים יד באחיהם לפצוע קשה עד אובדן הכרה.

הגן עליה מפני תקשורת מגויסת, שאינה חושפת את צרכניה לתמונות קשות של אלימות מצד השלטון, שמוותרת לראש הממשלה על רמיסת המצע המפורש שבשמו נבחר, אף שברור לכול שמצע הוא חוזה בל יופר בין הבוחר לנבחר, ובלעדיו אין כל שחר למושג ´דמוקרטיה ייצוגית´.

הגן עליה מפני מערכת משפט, שמצדיקה מעצרים מנהליים כחותמת גומי, ולא משנה מי העציר הנדון, שמשאירה ילדות בנות 14 במעצר ממושך, מפאת ´מסוכנותן הרבה´ לשלום הציבור.

הגן עליה מפני טוקבקיסטים מנוולים באתרי החדשות, שבתגובותיהם הדוקרות שולחים גיצי שנאה לכל אדם, גם עם הלה איבד זה עתה את רכושו, את חירותו, את מפעל חייו או מי מיקיריו.

 

ריבונו של עולם!

אם איננו ראויים בעיניך לארצנו או לחלק ממנה, שלך היא ועשה כרצונך. אך אם שורשיה של צרעת הנתק הזאת נעוצים בניכור עז, באיבה מסותרת וגלויה שקשה לתאר, קל וחומר לעכל, אנא ממך, רפא כבר את השבר הנורא הזה, הסר את לב האבן מבשרנו ותן לנו לב בשר, נקה את הפוליטיקה מהצחנה הקשה שבה היא שרויה, ובסס את מלכות ישראל כאן על אהבה. כי בינתיים, השימוש בביטויי גאולה לגבי דורנו נשמע חלול מאי פעם, וכל מצדיקיו נאלצים להיאחז בציפורניהם בנוסטלגיה. אסקפיזם של שמרנים. ואם כל שידוד המערכות הזה בא ללמדנו לא לפנות אל רהבים ושטי כזב, ואולי לא לבטוח כלל בשום אדם – אדרבה! גלה כבוד מלכותך עלינו בארצך, ארץ אשר יושביה אוכלים את עצמם.