רשות הדיבור לה' שתתן ותקח ותשכיבני לישון לפניך ותשימני כעולל מתרפק וצוחק ועובד אותך ויונק אותך מתוכו כשיגדל ויהיה אני תחת כנפיך פורש את שלי קשור אותן ברצועות של ראש ותשכיבני לישון לפניך