שם בדוי

מעשה בחתול ובולבול והיתול.

כיצד באים ילדים לעולם? (או: שלמה ומה שקרה לו בעקבות ההתנתקות)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה