שם בדוי

אורות שמורים

מעשה בחתול ובולבול והיתול.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה