עדינה ויינברג

כעני העומד בדלת

מנגינה ישנה

קישורים שאקח עימי
אות בתמונה
עולים מעלה