אליס וייר

www.stage.co.il/a/alicewire "The more sensitive you are, the more likely you are to be brutalised, develop scabs, never evolve. Never allow yourself to feel anything, because you always feel too much" Marlon Brando

שיר סתיו

שברון לב פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה