אליס וייר

www.stage.co.il/a/alicewire "The more sensitive you are, the more likely you are to be brutalised, develop scabs, never evolve. Never allow yourself to feel anything, because you always feel too much" Marlon Brando

הירח, תמרה!

קילופים - וריאציה 3

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה