אופק לי רצוא ושוב

חניכת שבט קוממיות, מעמיקה,מפנימה,מתחברת,יוצרת.

שחור לבן. בעצם - אפור.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה