אלמונית פרחונית

העולם הספיק ואני לא

סוג של חשבון נפש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה