השתיקה שתהיה שלך

 

לפעמים אתה מתקרב אליי,

לעיתים אתה מתרחק, אליה,

לפעמים אתה פה,לעיתים שם.

אתה יושב שקט, שם במרכז,

היא סובבת סביבך, אוהבת,

מעולם לא אמרת לה שאתה

אוהב ומעולם לא אמרת לא.

המשחקים שלך מוכרים לי

ואני לא היא, לא אף אחת מהן.

אתה יודע, אולי בקרוב כשכולן

שוב יעמדו מסביבך ותצחק

עם כל העולם, אני אפנה גבי

ולא אחייך אלייך יותר, אף פעם,

אני אעלם בין כל החברים שלך

אני אלך למול עינייך, ללא מילה,

ורק השתיקה שלי תהיה שלך,

והיא תלווה אותך עד הסוף

וגם אותי.