כמו נסיעה לגן עדן

 

כמו נסיעה לגן עדן,

אני בוהה באור של ערביים

 בחלון העמום של הרכבת.

סך הכל יום רע,

סך הכל רגעים של תקווה,

סך הכל אני נוסעת הביתה.

 

כמו נסיעה לגן עדן,

אולי תעתוע של עייפות הגוף,

אולי בלבול של הנפש.

אבל אני יודעת שאי שם הוא קיים,

למטה או למעלה,

כמו השמש,

 כמו האנשים,

 כמו טיפות הגשם.

 

כמו נסיעה לגן עדן,

האור המוזר הזה הוא

 הדבר הכי טוב שקרה לי היום.