מעוף הציפורים

 

על צמד ציפורים בשמיים-

כמו זוג עם כנפיים.

 

חגות במעגלים נושקים אבל

לעיתים המעוף מחלק לשניים.

 

על כיוונים מנוגדים בשמיים-

כמו שתי דרכים נפרדות.

 

פונות לחלקות עננים שונות בלי

 .להתנגד לתנועת הכנפיים

 

כדי לתת למעוף לעשות את שלו.