תפילות יומיות

 

תפילות יומיות, אבקש ללמוד.

כי הלב נאכל לאט ולא נגמר לו.

חלומות קודחים, אבקש לפרש אותם.

כדי למצוא את הכיוון מבין השורות.

שמיים על כל העולם, כל המילים שם.

אולי אגדל לי ידיים ארוכות

בשביל לקטוף אותן, ולרפא

עימן ולמלא בהן.

כדי לגלות שהרכבת שנסעה

לא לקחה איתה משהו שלי.