מעבר לדפים הלבנים

מאחורי טיפת הדיו השחורה,

מעבר לדפים הלבנים.

ישנו לב שעורג,

ושירים לך כותב.

כמו גלי ים אשר אל החוף משוועים,

כמו טיפות הגשם על חלוני.

כך בך אני נוגע - לא נוגע,

ורוצה.

שובי אלי -

אהבה.