מלמולים לאלוהים

 

מלמולים לאלוהים אל

תוך תפילות תכולות.

מלמולים בדרכים אל

תוך נדודים ליליים.

 

כמו טיפות גשם- טיפין, טיפין.

כמו נמשים חדשים על הפנים.

כמו משאלות קטנות של הלב.

 

עד שהבצורת תסתיים

בשביל שאוכל להרוות

את האדמה.

עד שאלמד לאהוב את

הכתמים האלה בפנים

המספרות.

עד שהלב יתרחב כדי

שיוכל להכיל את כל

ההתרגשות.