איש אחד

 

לאחר אמירת המילים הפשוטות

והגבוהות השלכתי תקוותי על

איש אחד.

שלא ברור אם הוא חלום או

 אם התגשמות בבוא היום...

 

אלוהים, אתה וודאי שומע את

התפילות המפורשות ואת אותן

התפילות שאיני יודעת לאן פניי

פונות.

 

אלוהים, אתה וודאי יודע איך 

אני-

מעבר לחולשה הארורה הזאת.

 

אלוהים, אתה וודאי מרגיש את

הפחד שלי-

לאבד את היכולת לאהוב.

 

בסופם של ימים ארוכים ובשיאם

של שירים אחדים אני חושבת על

 איש אחד.

שלא ברור אם הוא חלום או

אם התגשמות בבוא היום...