להינצל

 

אני שומרת צעדיי על עלי רקפות,

 שהם כמעט בצורת לב,

 שהם על המים,

שכאילו נושאים אותי עם כוח של שמיים.

 

אני מתאהבת ברקפות ורודות,

כאילו הן היו חלומות,

כאילו הן היו נבואות.

אבל אני לא פוחדת להקיץ

אל תוך נבואות של זעם.

 

 השומר בגן משגיח שאיש

לא יקטוף אותן מעל פני

טיפות של קודש.

אבל אני לא חוששת לגלות

 שיש מתחת צל של גיא צלמוות.

 

אני דווקא מחפשת את הדקויות,

כדי להרגיש.

 כדי לבקש ממנו להינצל,

 הוא נוכח בין כל הפרחים,

 שיציל אותי מעצמי.