אני עצמי ואנכי

קטע.

חורף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה