אני עצמי ואנכי

חיוך קטן ומזויף

היא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה