אני עצמי ואנכי

זוג עיניים

קטע.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה