גיל גבעוני

סמנטיקה. כוח המילה, בעיקר זו הכתובה, המתפרשת, הנקלטת, המועבדת. לעיתים רק מרגשת. חדירה אינטלקטואלית.

האם אספיק להשתנות עד יום כיפור?

אבל אני כן יודע לעשות פרצופים!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה