גיל גבעוני

סמנטיקה. כוח המילה, בעיקר זו הכתובה, המתפרשת, הנקלטת, המועבדת. לעיתים רק מרגשת. חדירה אינטלקטואלית.

חזרה גנרלית.

מי בימים הנוראים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה