תק-תק-תק.

תק-תק-תק-תק, תק-תק.

תק-תק-תק-תק-תק-תק, תק-תק ת-ק.

 

זה המחשב.

הוא כותב כל כך יפה.

לפעמים אני מקנא, שלי  זה לא ככה.