יצחק כהן

ירושלמי בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

ליד שלחן האוכל המשפחתי

ראה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה