יצחק כהן

ירושלמי בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

כך נולד השיר פרחים שצמחו רק בשבילך

ימין ושמאל

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה