יצחק כהן

ירושלמי בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

סתיו

ירושלים בתקופת הצנע

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה