ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

משתנה סוף כל סוף

התערוכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה