ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

נגמרת כאן

אושר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה