ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

יד חותמת

ואפילו ירח דבש לא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה