ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

התערוכה

אני בעד תכנית התנתקות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה