מתוֹכֵךְ יצֵא     הקודש הצועק

ובּי,

      בּעצמותיי תיוַוצר לה ,     שפעת רוך נוגֵה

          ואף עתה

בִּינוּ נא,  נהַמת     

        מכּוּר מחצבתךְ נשפעתְ

--

שמעתי את המיית חול הזוהַר הזה,

מטפטֵף ועולה

ובּי,

ובֵּךַ,

תוכי דַבֵק

--

ואם הוא היה רוצה,  

  הוא היה אומר לךְ

תני ידךְ, בנשיפת פיךְ ורוחךְ.

אלַי כַּיוֹם הזה.

-- 

    ראיתי     נכתבתי.

--   

ורק זוּ.

ונַדַם.

.