הקודש פורץ מחשכים שובר ואור זועק "אור זרוע..." אך מי הוא? "לצדיק?.." תכלת הים זורמת ציורי דמיון מתעלים ציורי הקודש יוצאים באור תורה הרעיונות מתגלים יוצאים מהפה דבר תורה, שיר, סוגיא... אך צעקה קטנה צעקה של בקשת אור ד' "שבתי בבית ד'!" שבתי אל בית ד' ובשובי אל ביתו רצתי לקבל את התורה בכל עומק הגיונותיה בכל אות ואות של רש"י וכל ההויה מזדעקת "מה רבו מעשיך ד'!!..." מציאות המוות מולידה הסתכלות קודש התבוננות בטוהר אהבה לכל! אני אוהב אותך אבא אין בפי מילה לבטא את התודה על החיים באמת! שזיכית אותי לחיות בתוך עמי ששוכן בארצך ארץ הקודש שבה מתגלית אלינו התורה באור האמיתי "כי מציון תצא תורה..." עזרני אבא ללמוד תורתך בלי סוף לחיות קודש! "לאהוב אותך להרגיש אותך..." אבא אני שלך! בכל מעשי וחיי!