אכריח אותך, לקרוא נכון. את מסוגלת. שנות התיכון, חולפות, כמו טיול ערבית. ואת עדיין ניקודים ניקודים. אבצע צמצומים, שביתות, איומים. ואת תרימי קולך, תנמיכי. ידיים ממששות לאורך הקירות. יש יציאה. יש קריאה נכונה. כמו תפיסה ילדותית את הממשות. כמו חולב והפרות. נגד חוקי השפה. עם בג"צ, משטרה. קריאה נעימה. יש דגשים. תעקבי היטב אחר... אין ניחושים. את רהוטה. ככה מתחילים כמו דירה (ארונות, טלוויזיה, רהיטים) הטי אזנך, כמו ארנבת, תקשיבי לחשושים. יש יציאה. יש, גם יש, קריאה נכונה.