"אין לך את הטוהר הזה בעיניים" מושיט את היד ומקמט לי את הלב, קימוטים קימוטים. "אין לך את הטוהר הזה בעיניים". חיכיתי כ"כ הרבה זמן, הייתי אטומה, חיכיתי שמשהו יפתח את ליבי אליך, ושום דבר לא קרה, ואז הוא אמר לי "יש לך עיניים מדהימות, טובות,אבל אין לך את הטוהר הזה בעיניים" ואז זה פרץ. נפתח, דהר, רץ, ברח, הסכר שהחזיק הכל כ"כ הרבה זמן, נפרץ. דמעות. רטובות, כחולות, עצובות, רותחות, בלי סדר בבלבול, ממשיך ממשיך, ואני בוכה בוכה, רוצה אליך, רוצה, שהטוהר הזה יחזור לשהות בתוך עיני, בנשמתי, אי אי, אאאאאאאאאאאאי- - - - לא רוצה להיות כ"כ רחוקה ממך! לא רוצה!!אני רוצה חיבוק אוהב, מנחם, אוסף אותי בזרועות מגינות, ממלמל ממלמל-זה בסדר. אני איתך. זה בסדר.. מלטף את ראשי, את דמעותי, אני כאן. לא הלכתי לשום מקום. אי אאאאאאאאאאאי- - - - השם! אני מרגישה מדברת אל הריק-תן לי להרגיש אותך!! פה, בפנים, תן לי פתח!! אני לא יכולה. לבד! עזור לי להתגבר, עזור לי! פתח לי! אי! אאאאאאאאאאי- - - - ואני רועדת, יושבת על הרצפה הקרה, מתנועונעת הלוך ושוב "אבא שלי אבא שלי אבא! אבא! אבא!אבא..." ממלמלת בלי סוף, פותחת ספר תהילים, אחרי רגע סוגרת, צריכה אותך במילים שלי! שלי! אאאאאאאאאי- - - - פותחת לקוטי תפילות, ריבונו של עולם. עזור לי, אבא שלי, אני קוראת אליך, כאן, מתוך עמק החטאים, הכולאים אותי בשרשראות ברזל, חורטות אותי בנשמה, הזבה דם, ואני לא מצליחה לצאת! אי אאאאאאאאי- - - - קשה לי, רוצה טוהר בעיניים! רוצה נשמה טהורה, קרובה אליך! אני רוצה מיועד צדיק!ילדים צדיקים! רוצה להיות כל כך איתך, בכל שעות היום, ולא רק עכשיו! אבא שלי! איך אני עושה את זה?? עזור לי! אי!!! אאאאאאאאאאי- - - -!!! . "אין לך את הטוהר הזה בעיניים" הלוואי שהוא יחזור - - -