אל תשתיקו אותי אחי גבורי התהילה נשמתי היא פה עולה ועולה. שיכרון נשמה בין אלפי כוחות עליבות של מחר פתאום עולה חונק בי את שארי המדוכה שחלפו ואינם לעולם לא נדע איך ומתי אין בעצמנו די אם בכלל, אם וגם למה נאבדנו מכל, נעלמנו שמה קול מהדהד קורא לי בדמעות שליש אל תלכי אני כאן.