א ש"ז

במקום בו נפגשנו בנו בית

שלהי קיץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה