חייבת שתאמר לי אולי הפעם זה יצלח תוהה אם שוב תרמוז אין בו מספיק מנסה לשנות פסיק פה, אולי שם תולה את תקוותי על חוד חנית נושמת נשימות איטיות מה תביא בחובך