ליבי נקרע בגעגועים, דמעות נגרות כמים מעיני, ואני,מחכה בקוצר סבלנות גובר, ליבי ובשרי דאבים מכאב. אהבתי מחכה. מתי אבוא ואראה פני אלוקים? מתי אשמע דברי ניחומים? מתי תקרב ותגלה כבודך? מתי תבוא אלי, ואזכה לראות זיווך,טובך,ועוצם ידיך? דמעות,זולגות ללא מעצור, ליבי,נצבט בכאב שומעת דברי ניחומים, אך ללא מזור. האוכל לשמוע דברי נחומך אלי? האוכל להרגיש את ידך, את טובך נוגע בי? תמיד אוהב,תמיד אתגעגע, תמיד אקווה.