לא אמיתית עם שום אדם רק משחקת משחק החיוך על פני ועיני הצוחקות מנסים להיות, אך לעולם לא יצלח אדם לנחש מסתרי ליבי לא יצלח להבין מעשי מנסה להיות, אך ללא הצלחה, נאהבת,על ידי חיוכי מתרחב כשאני עצובה וגבי גאה,כשמרגישה עזובה תווי פני קשוחים,כשליבי מתמוסס בקירבי וכשמרגישה שאינני נאהבת- חודים כתיל יוצאים מגופי. ואף אחד לא מתקרב. ואני כה רוצה מייחלת, לקרוב שיאהב. ואני,כתולעת בחורה העלוב, סובלת כשכולם דורכים מרימה ראשי- אך למבטיהם משפילה לא אומרת, אף מילה. רק עיני מייחלות,לאחד שיוציא אותי מבורי,ויאהב. רק אולי בעתיד,כשאגדל ואנסה לפרוח אולי אז אצליח להגשים משאלתי, וכשאכאב- אבכה וכשאשמח- אצחק ותווי פני יתרככו ואותי כל אדם, יאהב, מעכשיו כי, אני.