מחשבות נערה צעירה שבע עשרה שנים מאחור. מנסה לברר נפתולי החיים מנסה לגעת בחודים של זהב הנראים כלא מזיקים והנה אצבע נדקרת ומתמלא בדם. דם נערה צעירה, המנסה לגשש להכיר והנה החודים שוב ושוב הם דוקרים והיא לא נסוגה, רק מנסה לטפס עוד שלב, ולא ליפול. והסולם חלק, והסולם רעוע, וקשה מאוד לטפס אך כמו כולם, נסיון אחר נסיון, רואה אור בקצה, והתקווה מפעמת בליבה הצעיר והנה, היא כבר מגיעה. אך האור מתרחק, והחושך מנסה לעוטפה והיא בגבורה, מתעלה, מקווה, והאור, הוא בא כבר אינו מתרחק. וחיוך אט אט מתרחב והנה, השלב האחרון, כנראה, והנה השלב שיכריע בינה, ובין העתיד. ומרימה רגלה, ומניחה על השלב הגורלי. והאוויר מתרפל, והסולם מתנדנד והיא מחזיקה בו בחוזקה. גופה דואב מרוב מאמץ האור מתחזק, האוויר מתפוגג, והחיים ממשיכים במסלולם.