מביטה בך עיניי- תמימות. ידיי- גופי- אינם. אינך יודע מה - - - עובר שם בתוכי. נשמתי זועקת ידיי וגופי. אז תתנפל. - - - מביטה בך עיניי- תמימות. ידיי- גופי- נשמתי- אינם.