לשי. עיני בעיניך מ ח ו ר ר ת את כולך תוהה מה עובר שם בתוכך. "מה המבט הזה" אומרת. ובלילה על מה אתה ואתה נושך את שפתך התחתונה מביט בי נודם. נשמתי לחיִי צווארי רועדים תחת מבטך "זו הברית הקדושה" (?) עינַי יודעות. שכפינו על עצמנו שתיקה.