חשבתי שאתה עלול לפרוץ בכל רגע אסור

דממת עד כלות.

גרוש בקרחת יער.

 

שמעתי את רוחך שורקת

מנסה לפת את הכל

 

גלגלי עיניך רמזו שעוד מעט והכל

יתפרץ לו בפתע

ואני פה.

אפרסמון

ומלון.