הכנסתי פתק אַכוּל געגועים דחפתי אותו עמוק בין סלעיךַ הרצנתַ, "אני לא בנוי לזה" אמרת אבל אני ראיתי קצהו של חיוך.